Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000výtvarnosť462 SGWaAP
0.391divadelnosť563 SGWaAP
0.394civilnosť547 SGWaAP
0.409objavnosť498 SGWaAP
0.423poetickosť1086 SGWaAP
0.424dokumentárnosť526 SGWaAP
0.427metaforickosť488 SGWaAP
0.437znakovosť441 SGWaAP
0.448lyrickosť717 SGWaAP
0.450sugestívnosť675 SGWaAP
0.453umeleckosť863 SGWaAP
0.464figuratívna539 SGWaAP
0.464dokumentaristická471 SGWaAP
0.469poetika20638 SGWaAP
0.470obraznosť4979 SGWaAP
0.476fragmentárnosť616 SGWaAP
0.482pôsobivosť2528 SGWaAP
0.487invenčnosť1106 SGWaAP
0.494plastickosť1110 SGWaAP
0.494expresivita1995 SGWaAP
0.495štylizácia10384 SGWaAP