Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000výtlačné_potrubie934 SGWaAP
0.277prívodné_potrubie1649 SGWaAP
0.356výtlačné500 SGWaAP
0.363rozvodné_potrubie663 SGWaAP
0.370prívodné1135 SGWaAP
0.399revízna_šachta606 SGWaAP
0.410kanalizačné_potrubie2662 SGWaAP
0.414stoková_sieť1568 SGWaAP
0.421splašková_kanalizácia2231 SGWaAP
0.430kanalizačný_zberač1370 SGWaAP
0.434potrubie87490 SGWaAP
0.451kanalizačná_prípojka3604 SGWaAP
0.451kanalizačná7627 SGWaAP
0.451zásobná_nádrž578 SGWaAP
0.456spätná_klapka1734 SGWaAP
0.456dažďová_kanalizácia2292 SGWaAP
0.467odpadové_potrubie1786 SGWaAP
0.476splašková3039 SGWaAP
0.486prívodný_kanál1231 SGWaAP
0.487výtlačná1091 SGWaAP