Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000výstrednosť4039 SGWaAP
0.505extravagantnosť563 SGWaAP
0.526výstredná2985 SGWaAP
0.530extravagancia4646 SGWaAP
0.591márnivosť3421 SGWaAP
0.596nápadnosť458 SGWaAP
0.611teatrálnosť1155 SGWaAP
0.618vyzývavosť717 SGWaAP
0.620výstredný4637 SGWaAP
0.623výstredné1581 SGWaAP
0.627rozmarnosť428 SGWaAP
0.632zhýralosť589 SGWaAP
0.635extravagantný8696 SGWaAP
0.638uhladenosť882 SGWaAP
0.641márnotratnosť1001 SGWaAP
0.642necnosť1244 SGWaAP
0.651výstrelok8200 SGWaAP
0.651odvážnosť723 SGWaAP
0.655nafúkanosť738 SGWaAP
0.658pompéznosť2445 SGWaAP
0.662úchylka8739 SGWaAP
0.663pochabosť3225 SGWaAP
0.663neokrôchanosť507 SGWaAP