Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000výstražná5165 SGWaAP
0.357výstražné6365 SGWaAP
0.416varovná2871 SGWaAP
0.449výstražný8002 SGWaAP
0.506signálne1055 SGWaAP
0.549zvuková_signalizácia2110 SGWaAP
0.551signalizačná2275 SGWaAP
0.552signalizačné3175 SGWaAP
0.559húkačka1574 SGWaAP
0.561výstražné_znamenie1301 SGWaAP
0.563návesť2606 SGWaAP
0.569signalizácia15405 SGWaAP
0.600varovné3348 SGWaAP
0.600výstražný_trojuholník1459 SGWaAP
0.600akustická_signalizácia751 SGWaAP
0.604piktogram7608 SGWaAP
0.604svetelné_signalizačné425 SGWaAP
0.605svetelná_signalizácia7277 SGWaAP
0.609zvukové_výstražné554 SGWaAP
0.626ceduľa3917 SGWaAP
0.629návestná455 SGWaAP