Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000výstavný31890 SGWaAP
0.405výstavná21287 SGWaAP
0.427galerijný1849 SGWaAP
0.464výstava660573 SGWaAP
0.490výstavné4135 SGWaAP
0.512Výstavný1282 SGWaAP
0.538výstavná_sieň7680 SGWaAP
0.573galéria245259 SGWaAP
0.582Galéria37597 SGWaAP
0.595múzejný2826 SGWaAP
0.602muzeálny2481 SGWaAP
0.609stála_expozícia14013 SGWaAP
0.631výstavisko13273 SGWaAP
0.632kurátorský1439 SGWaAP
0.632prezentačný8945 SGWaAP
0.633exponát39294 SGWaAP
0.659muzeálna_expozícia1298 SGWaAP
0.671vernisáž37925 SGWaAP
0.673Galéria_insitné981 SGWaAP
0.673zbierkový_fond6292 SGWaAP