Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000výstava660573 SGWaAP
0.315vernisáž37925 SGWaAP
0.336Výstava5611 SGWaAP
0.338putovná_výstava6069 SGWaAP
0.407vernisáž_výstava17291 SGWaAP
0.421Galéria37597 SGWaAP
0.453stála_expozícia14013 SGWaAP
0.462výstavná_sieň7680 SGWaAP
0.464výstavný31890 SGWaAP
0.472výstavka9273 SGWaAP
0.476fotovýstava1049 SGWaAP
0.490galéria245259 SGWaAP
0.510výstavná21287 SGWaAP
0.519Vernisáž1332 SGWaAP
0.520bienále7266 SGWaAP
0.537prezentácia364081 SGWaAP
0.542Bienále1807 SGWaAP
0.552veľtrh87912 SGWaAP
0.553expo13383 SGWaAP
0.554módna_prehliadka16670 SGWaAP
0.558múzeum440457 SGWaAP
0.567exponát39294 SGWaAP
0.570trienále1922 SGWaAP
0.580kurátorská_koncepcia582 SGWaAP