Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000výskumníčka2294 SGWaAP
0.294vedkyňa4832 SGWaAP
0.361biologička963 SGWaAP
0.463expertka5995 SGWaAP
0.469bádateľka550 SGWaAP
0.472antropologička906 SGWaAP
0.483sociologička6018 SGWaAP
0.515docentka4478 SGWaAP
0.516odborníčka27264 SGWaAP
0.519žurnalistka1603 SGWaAP
0.520doktorandka3026 SGWaAP
0.525konzultantka4692 SGWaAP
0.530politologička1458 SGWaAP
0.533profesorka32776 SGWaAP
0.535klinická_psychologička1083 SGWaAP
0.539historička7651 SGWaAP
0.550genetička415 SGWaAP
0.553analytička8312 SGWaAP
0.554výskumník50742 SGWaAP
0.569pedagogička11781 SGWaAP
0.572psychoterapeutka2052 SGWaAP
0.573astronómka496 SGWaAP
0.575lingvistka419 SGWaAP
0.581teoretička2213 SGWaAP