Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000výsadné1098 SGWaAP
0.437privilégium27492 SGWaAP
0.502privilegované2025 SGWaAP
0.510výsadné_postavenie2295 SGWaAP
0.515privilegované_postavenie1154 SGWaAP
0.534slobodné_kráľovské5899 SGWaAP
0.570výsostné1957 SGWaAP
0.576výsada30083 SGWaAP
0.591zvykové1800 SGWaAP
0.595zemepanské856 SGWaAP
0.609výsadná446 SGWaAP
0.614výsostné_postavenie841 SGWaAP
0.637kráľovské21268 SGWaAP
0.639poddanské1024 SGWaAP
0.642výsadná_listina783 SGWaAP
0.644léno1906 SGWaAP
0.645panovnícke412 SGWaAP
0.645patronátne805 SGWaAP
0.652feudálne1921 SGWaAP
0.654panstvo46190 SGWaAP
0.655richtárstvo405 SGWaAP
0.656výhradné4911 SGWaAP
0.657feudálne_panstvo462 SGWaAP
0.658jarmočné1353 SGWaAP