Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000výsadná_listina783 SGWaAP
0.319donačná_listina715 SGWaAP
0.396donácia2849 SGWaAP
0.400darovacia_listina1237 SGWaAP
0.468erbová_listina1005 SGWaAP
0.472kráľ_Žigmund3730 SGWaAP
0.495uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.497armáles462 SGWaAP
0.499uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.500slobodné_kráľovské5899 SGWaAP
0.520ostrihomská_kapitula656 SGWaAP
0.521privilégium27492 SGWaAP
0.548richtárstvo405 SGWaAP
0.551spišský_prepošt462 SGWaAP
0.563artikula726 SGWaAP
0.564ostrihomské_arcibiskupstvo623 SGWaAP
0.572prepoštstvo686 SGWaAP
0.572pápežská_bula614 SGWaAP
0.572Žigmund_Luxemburský1177 SGWaAP