Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000výsadkár4342 SGWaAP
0.330parašutista6221 SGWaAP
0.359výsadkový740 SGWaAP
0.401vojak439194 SGWaAP
0.429výsadok2631 SGWaAP
0.442letec15987 SGWaAP
0.467ženista2991 SGWaAP
0.472námorná_pechota2926 SGWaAP
0.476generál101289 SGWaAP
0.480veliteľ145290 SGWaAP
0.489dôstojník75659 SGWaAP
0.493podplukovník8662 SGWaAP
0.494výsadková1457 SGWaAP
0.495rotmajster2219 SGWaAP
0.499výsadkové406 SGWaAP
0.499prápor20875 SGWaAP
0.501pluk21773 SGWaAP
0.534stíhací1853 SGWaAP
0.536plukovník35476 SGWaAP
0.537delostrelec3028 SGWaAP
0.539bojový_vrtuľník1488 SGWaAP
0.540brigádny_generál3278 SGWaAP
0.540generálmajor4933 SGWaAP
0.542armádny_zbor2629 SGWaAP
0.543parašutistický714 SGWaAP