Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000výročné6510 SGWaAP
0.394výročné_zasadnutie1314 SGWaAP
0.549tohoročné3498 SGWaAP
0.558výročný8825 SGWaAP
0.561dvojdňové7865 SGWaAP
0.565zasadanie51971 SGWaAP
0.566slávnostné_odovzdávanie7241 SGWaAP
0.568tohtoročné52650 SGWaAP
0.571plenárne_zasadnutie7757 SGWaAP
0.573výročná_schôdza2963 SGWaAP
0.579koncoročné2364 SGWaAP
0.587zasadnutie250309 SGWaAP
0.590každoročné11190 SGWaAP
0.592generálne_zhromaždenie1857 SGWaAP
0.593výročná39833 SGWaAP
0.601Výročný4838 SGWaAP
0.602slávnostné62289 SGWaAP
0.611plenárne_zasadanie2725 SGWaAP
0.615plenárne1992 SGWaAP
0.616jubilejné10479 SGWaAP
0.636sympózium25948 SGWaAP
0.639valné_zhromaždenie75161 SGWaAP
0.639Konferencia7980 SGWaAP
0.642konferencia432325 SGWaAP
0.648slávnostný_galavečer2445 SGWaAP