Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000výročná_schôdza2963 SGWaAP
0.157výročná_členská5038 SGWaAP
0.349členská_schôdza15028 SGWaAP
0.462ustanovujúca_schôdza3556 SGWaAP
0.501výborová584 SGWaAP
0.518výročné_zasadnutie1314 SGWaAP
0.523plenárna_schôdza1471 SGWaAP
0.544schôdza103581 SGWaAP
0.556Valný_zhromaždenie2539 SGWaAP
0.565Členský_schôdza723 SGWaAP
0.573ustanovujúce2537 SGWaAP
0.573výročné6510 SGWaAP
0.574valné_zhromaždenie75161 SGWaAP
0.586Jednota_dôchodca8696 SGWaAP
0.593zasadanie51971 SGWaAP
0.598valná_hromada1170 SGWaAP
0.599ustanovujúce_zasadnutie3036 SGWaAP
0.600plenárne_zasadnutie7757 SGWaAP
0.602ustanovujúca1603 SGWaAP
0.603zasadnutie250309 SGWaAP
0.609revízna_komisia6173 SGWaAP