Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000výročná_členská5038 SGWaAP
0.157výročná_schôdza2963 SGWaAP
0.215členská_schôdza15028 SGWaAP
0.424Členský_schôdza723 SGWaAP
0.455ustanovujúca_schôdza3556 SGWaAP
0.498výborová584 SGWaAP
0.526schôdza103581 SGWaAP
0.536Valný_zhromaždenie2539 SGWaAP
0.540plenárna_schôdza1471 SGWaAP
0.544revízna_komisia6173 SGWaAP
0.556Jednota_dôchodca8696 SGWaAP
0.566valné_zhromaždenie75161 SGWaAP
0.576Snem4156 SGWaAP
0.577Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.583ustanovujúci_snem1165 SGWaAP
0.587ustanovujúce_zasadnutie3036 SGWaAP
0.587valná_hromada1170 SGWaAP
0.589ustanovujúce_valné941 SGWaAP
0.591ustanovujúca1603 SGWaAP
0.602Predsedníctvo9717 SGWaAP