Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000výročie283304 SGWaAP
0.263okrúhle_výročie5040 SGWaAP
0.266sté_výročie6682 SGWaAP
0.301výročie_založenie24335 SGWaAP
0.310päťdesiate_výročie1271 SGWaAP
0.336desiate_výročie4871 SGWaAP
0.374jubileum35425 SGWaAP
0.383storočnica9213 SGWaAP
0.386tridsiate_výročie890 SGWaAP
0.420okrúhle_jubileum2668 SGWaAP
0.428štyridsiate_výročie684 SGWaAP
0.429výročie_úmrtie19660 SGWaAP
0.451Výročie1532 SGWaAP
0.477šesťdesiate1758 SGWaAP
0.498sedemdesiate1350 SGWaAP
0.508dvojsté_výročie540 SGWaAP
0.512spomienková_slávnosť4931 SGWaAP
0.535oslava315119 SGWaAP
0.537polstoročnica969 SGWaAP
0.549jubilejné10479 SGWaAP
0.558životné_jubileum20050 SGWaAP
0.564spomienkové7389 SGWaAP