Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000výrazové829 SGWaAP
0.424kompozičné1883 SGWaAP
0.435výrazový_prostriedok9788 SGWaAP
0.435významové2465 SGWaAP
0.437výrazová5768 SGWaAP
0.450lyrické1973 SGWaAP
0.458expresivita1995 SGWaAP
0.462expresívnosť1606 SGWaAP
0.468výrazový3044 SGWaAP
0.498javiskové1705 SGWaAP
0.506metaforickosť488 SGWaAP
0.508objavnosť498 SGWaAP
0.510virtuózne548 SGWaAP
0.510metaforické1586 SGWaAP
0.512lexikálne929 SGWaAP
0.514výtvarnosť462 SGWaAP
0.518vyjadrovací_prostriedok2861 SGWaAP
0.521znakovosť441 SGWaAP
0.521sémantické1948 SGWaAP
0.521myšlienkové4110 SGWaAP
0.524expresívne2662 SGWaAP
0.526syntaktické669 SGWaAP
0.526dramaturgické805 SGWaAP
0.532lyrickosť717 SGWaAP