Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000výrazný249982 SGWaAP
0.491výrazná222068 SGWaAP
0.492zreteľný12929 SGWaAP
0.500markantný6850 SGWaAP
0.505výrazné105228 SGWaAP
0.533citeľný8789 SGWaAP
0.544značný58832 SGWaAP
0.553znateľný1631 SGWaAP
0.574nápadný11931 SGWaAP
0.591badateľný7163 SGWaAP
0.591zjavný19786 SGWaAP
0.607charakteristický61705 SGWaAP
0.609mierny115251 SGWaAP
0.614významný384780 SGWaAP
0.616silný610654 SGWaAP
0.619zásadný92603 SGWaAP
0.624evidentný8790 SGWaAP
0.626Výrazný2365 SGWaAP
0.638pozitívny267444 SGWaAP
0.639prudký74895 SGWaAP
0.641rapídny2443 SGWaAP
0.657masívny39993 SGWaAP
0.658zvýšený135068 SGWaAP
0.659pozoruhodný35833 SGWaAP