Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000výrazné105228 SGWaAP
0.445mierne63990 SGWaAP
0.452znateľné717 SGWaAP
0.505výrazný249982 SGWaAP
0.519prudké21674 SGWaAP
0.520rapídne2752 SGWaAP
0.522markantné1880 SGWaAP
0.525citeľné5403 SGWaAP
0.534výrazná222068 SGWaAP
0.551zvýšenie530310 SGWaAP
0.563značné27246 SGWaAP
0.567zhoršenie60381 SGWaAP
0.581zníženie413579 SGWaAP
0.595zvýšené38871 SGWaAP
0.599razantné5220 SGWaAP
0.610silné187516 SGWaAP
0.610spomalenie42423 SGWaAP
0.612intenzívne47081 SGWaAP
0.626zlepšenie323385 SGWaAP
0.629drastické6187 SGWaAP
0.638pretrvávajúce6283 SGWaAP
0.640postupné71127 SGWaAP
0.643masívne17857 SGWaAP
0.643badateľné2776 SGWaAP