Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000výrazná222068 SGWaAP
0.491výrazný249982 SGWaAP
0.496markantná2323 SGWaAP
0.530zreteľná10886 SGWaAP
0.534výrazné105228 SGWaAP
0.557nápadná11240 SGWaAP
0.560nevýrazná8641 SGWaAP
0.581znateľná815 SGWaAP
0.592významná348026 SGWaAP
0.615citeľná7943 SGWaAP
0.621mierna69063 SGWaAP
0.622badateľná3942 SGWaAP
0.632silná498571 SGWaAP
0.633charakteristická62100 SGWaAP
0.650prenikavá5528 SGWaAP
0.652intenzívna96745 SGWaAP
0.660decentná7096 SGWaAP
0.667typická117438 SGWaAP
0.671štrukturálna17287 SGWaAP
0.677nezvyčajná27822 SGWaAP
0.681špecifická139968 SGWaAP
0.683masívna42341 SGWaAP
0.684razantná5550 SGWaAP
0.684tlmená5099 SGWaAP
0.687jasná167894 SGWaAP
0.691Výrazný2365 SGWaAP
0.697viditeľná64060 SGWaAP
0.698evidentná7332 SGWaAP
0.699zjavná20812 SGWaAP
0.699dlhotrvajúca16489 SGWaAP
0.700veľká3844110 SGWaAP
0.704pripomínajúca20486 SGWaAP
0.704osobitá14515 SGWaAP
0.705zvláštna115645 SGWaAP
0.705rapídna984 SGWaAP
0.705neobvyklá14914 SGWaAP
0.708pretrvávajúca19270 SGWaAP
0.708žiaduca6609 SGWaAP
0.708trvalá60981 SGWaAP
0.709zvýšená219322 SGWaAP
0.715radikálna41478 SGWaAP
0.715značná121258 SGWaAP
0.716jemná191665 SGWaAP
0.719význačná2706 SGWaAP
0.721zásadná99726 SGWaAP
0.725obrovská299587 SGWaAP
0.725pozoruhodná31350 SGWaAP