Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000výrazná222068 SGWaAP
0.491výrazný249982 SGWaAP
0.496markantná2323 SGWaAP
0.530zreteľná10886 SGWaAP
0.534výrazné105228 SGWaAP
0.557nápadná11240 SGWaAP
0.560nevýrazná8641 SGWaAP
0.581znateľná815 SGWaAP
0.592významná348026 SGWaAP
0.615citeľná7943 SGWaAP
0.621mierna69063 SGWaAP
0.622badateľná3942 SGWaAP
0.632silná498571 SGWaAP
0.633charakteristická62100 SGWaAP
0.650prenikavá5528 SGWaAP
0.652intenzívna96745 SGWaAP
0.660decentná7096 SGWaAP
0.667typická117438 SGWaAP
0.671štrukturálna17287 SGWaAP
0.677nezvyčajná27822 SGWaAP
0.681špecifická139968 SGWaAP
0.683masívna42341 SGWaAP
0.684razantná5550 SGWaAP
0.684tlmená5099 SGWaAP