Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000výmoľ5201 SGWaAP
0.443výtlk16516 SGWaAP
0.471blatistý1805 SGWaAP
0.474blatistá1896 SGWaAP
0.497štrková5737 SGWaAP
0.505jarok9141 SGWaAP
0.507hrboľ3292 SGWaAP
0.514úvoz1027 SGWaAP
0.517ostrá_zákruta4386 SGWaAP
0.523strmina2776 SGWaAP
0.524strmý_svah7049 SGWaAP
0.530kamenistý3927 SGWaAP
0.531blato51377 SGWaAP
0.532hrboľatá4098 SGWaAP
0.533strž1235 SGWaAP
0.536krajnica12568 SGWaAP