Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000výlučnosť2567 SGWaAP
0.406nadradenosť13370 SGWaAP
0.528absolutizácia709 SGWaAP
0.544individuálnosť1185 SGWaAP
0.553elitárstvo1168 SGWaAP
0.588absolútnosť649 SGWaAP
0.595svojbytnosť3178 SGWaAP
0.595neomylnosť5269 SGWaAP
0.596ambivalentnosť741 SGWaAP
0.597ambivalencia986 SGWaAP
0.598bezvýznamnosť1869 SGWaAP
0.607vyhranenosť698 SGWaAP
0.610uzavretosť4925 SGWaAP
0.610podradenosť729 SGWaAP
0.611svojskosť518 SGWaAP
0.612rôznosť4970 SGWaAP
0.612nedotknuteľnosť5925 SGWaAP
0.613všemocnosť960 SGWaAP
0.615predurčenosť961 SGWaAP
0.620svetovosť905 SGWaAP