Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000výkonná_riaditeľka7352 SGWaAP
0.379viceprezidentka5014 SGWaAP
0.392marketingová_manažérka3062 SGWaAP
0.404PR_manažérka5619 SGWaAP
0.408projektová_manažérka4088 SGWaAP
0.417manažérka29618 SGWaAP
0.436riaditeľka212781 SGWaAP
0.439generálna_riaditeľka14703 SGWaAP
0.454generálna_tajomníčka1053 SGWaAP
0.481štatutárna_zástupkyňa969 SGWaAP
0.519koordinátorka18026 SGWaAP
0.530predsedníčka85591 SGWaAP
0.542šéfka46519 SGWaAP
0.546generálna_sekretárka1403 SGWaAP
0.550spoluzakladateľka3032 SGWaAP
0.561prezidentka33376 SGWaAP
0.567podpredsedníčka30117 SGWaAP
0.571spoluorganizátorka1364 SGWaAP
0.572zástupkyňa46643 SGWaAP
0.577konateľka7294 SGWaAP
0.582konzultantka4692 SGWaAP
0.589námestníčka6621 SGWaAP
0.597zakladateľka14011 SGWaAP