Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000výchovný_poradca7145 SGWaAP
0.279výchovná_poradkyňa2105 SGWaAP
0.411triedny_učiteľ17911 SGWaAP
0.428kariérový_poradca673 SGWaAP
0.440výchovné_poradenstvo2406 SGWaAP
0.487pedagóg189236 SGWaAP
0.507vychovávateľ25035 SGWaAP
0.530učiteľ689468 SGWaAP
0.536pedagogický74748 SGWaAP
0.537vyučujúci31518 SGWaAP
0.552logopéd5600 SGWaAP
0.552profesijná_orientácia1950 SGWaAP
0.563predmetová_komisia4008 SGWaAP
0.569triedny_aktív929 SGWaAP