Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000východoslovenská_nížina3214 SGWaAP
0.274Podunajský_nížina2476 SGWaAP
0.283podunajská_nížina2857 SGWaAP
0.371záhorská_nížina1517 SGWaAP
0.393nížina20060 SGWaAP
0.405pahorkatina8841 SGWaAP
0.410nížinná2284 SGWaAP
0.444Latorica3019 SGWaAP
0.451kotlina28177 SGWaAP
0.477vrchovina7363 SGWaAP
0.492ondavská_vrchovina498 SGWaAP
0.496Slanský_vrch2282 SGWaAP
0.496zníženina1120 SGWaAP
0.498hornádska_kotlina497 SGWaAP
0.498krupinská_planina619 SGWaAP
0.503Ondavský_vrchovina429 SGWaAP
0.509povodie28872 SGWaAP
0.509Hornádsky_kotlina465 SGWaAP
0.510Krupinský_planina650 SGWaAP
0.510alúvium714 SGWaAP
0.517predhorie3018 SGWaAP
0.518cerová_vrchovina915 SGWaAP
0.519liptovská_kotlina1248 SGWaAP
0.521slanský_vrch2679 SGWaAP