Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000východoeurópsky6067 SGWaAP
0.357západoeurópsky6955 SGWaAP
0.463východoeurópska6808 SGWaAP
0.469pobaltský5274 SGWaAP
0.514stredovýchodná_Európa1370 SGWaAP
0.525stredoeurópsky29702 SGWaAP
0.528postkomunistický3543 SGWaAP
0.570juhoeurópsky521 SGWaAP
0.574východný_blok8173 SGWaAP
0.575stredoázijský1447 SGWaAP
0.578západoeurópska8266 SGWaAP
0.579postsocialistický773 SGWaAP
0.599latinskoamerický3556 SGWaAP
0.604ázijský25253 SGWaAP
0.607eurázijský697 SGWaAP
0.612euroázijský751 SGWaAP
0.614balkánsky7797 SGWaAP
0.614pobaltská7155 SGWaAP
0.616baltský1206 SGWaAP
0.624baltický767 SGWaAP
0.628východoeurópske901 SGWaAP