Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000východoeurópska6808 SGWaAP
0.365západoeurópska8266 SGWaAP
0.367stredoeurópska19002 SGWaAP
0.457pobaltská7155 SGWaAP
0.463východoeurópsky6067 SGWaAP
0.501postkomunistická9553 SGWaAP
0.533európska708899 SGWaAP
0.539stredovýchodná_Európa1370 SGWaAP
0.549postsocialistická1658 SGWaAP
0.560ázijská32549 SGWaAP
0.568juhoeurópska1007 SGWaAP
0.572balkánska10855 SGWaAP
0.576stredoázijská2241 SGWaAP
0.580východný_blok8173 SGWaAP
0.593latinskoamerická4460 SGWaAP
0.598pobaltský5274 SGWaAP
0.601bývalé_ZSSR2579 SGWaAP
0.601poľská110622 SGWaAP
0.601blízkovýchodná2340 SGWaAP
0.602euroázijská967 SGWaAP
0.604lotyšská4872 SGWaAP
0.614škandinávska9199 SGWaAP