Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000východne13574 SGWaAP
0.055západne12908 SGWaAP
0.086severne24314 SGWaAP
0.091južne28119 SGWaAP
0.108severovýchodne4165 SGWaAP
0.130juhovýchodne4413 SGWaAP
0.131severozápadne5277 SGWaAP
0.138juhozápadne3825 SGWaAP
0.312kilometer_severovýchodne1266 SGWaAP
0.340kilometer_juhovýchodne1402 SGWaAP
0.347kilometer_juhozápadne1265 SGWaAP
0.423severozápad17802 SGWaAP
0.423vzdušná_čiara3062 SGWaAP
0.433severovýchodný5453 SGWaAP
0.433juhovýchod18285 SGWaAP
0.452juhovýchodný6088 SGWaAP
0.461severovýchod20608 SGWaAP
0.466juhozápad20237 SGWaAP
0.470severozápadný5927 SGWaAP
0.478juhozápadný6666 SGWaAP
0.480neďaleko57365 SGWaAP
0.499úpätie_pohorie1578 SGWaAP
0.501severovýchodná10384 SGWaAP
0.507sever171324 SGWaAP
0.508neďaleko138935 SGWaAP