Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000východný_front5080 SGWaAP
0.404frontový2013 SGWaAP
0.415nemecké_vojsko5142 SGWaAP
0.446povstalecká_armáda2191 SGWaAP
0.449sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.472frontová_línia3018 SGWaAP
0.474armádny_zbor2629 SGWaAP
0.478frontová1253 SGWaAP
0.480spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.488paradesantná_brigáda984 SGWaAP
0.492zajatecký_tábor3127 SGWaAP
0.493československá_légia1579 SGWaAP
0.495front71432 SGWaAP
0.498ruské_vojsko4231 SGWaAP
0.500sovietske_vojsko5375 SGWaAP
0.504partizánske_hnutie1765 SGWaAP
0.507Povstanie1386 SGWaAP
0.511partizánsky_oddiel2558 SGWaAP
0.519Spojenec1845 SGWaAP
0.519Stalingrad4105 SGWaAP
0.520pluk21773 SGWaAP