Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000východný_dištrikt1458 SGWaAP
0.225západný_dištrikt855 SGWaAP
0.262VD_ECAV538 SGWaAP
0.286Slavomír_Sabol624 SGWaAP
0.336dištriktuálny1582 SGWaAP
0.426Miloš_klátik781 SGWaAP
0.429ECAV12667 SGWaAP
0.433seniorát6238 SGWaAP
0.436Miloš_Klátik777 SGWaAP
0.444seniorálny812 SGWaAP
0.463zborový_farár2199 SGWaAP
0.465augsburské_vyznanie4027 SGWaAP
0.477Cirkevný_zbor1183 SGWaAP
0.487spišský_diecézny1870 SGWaAP
0.495CZ_ECAV724 SGWaAP
0.515Ján_Babjak7996 SGWaAP
0.520Gréckokatolícky5803 SGWaAP
0.520evanjelická_cirkev17314 SGWaAP
0.526prešovský_eparcha1132 SGWaAP
0.530eparchiálny637 SGWaAP
0.532Štefan_sečka1082 SGWaAP
0.540zborový_dozorca632 SGWaAP