Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000východný_cíp677 SGWaAP
0.351južný_cíp1845 SGWaAP
0.360severný_cíp731 SGWaAP
0.470severovýchodný5453 SGWaAP
0.523úpätie_pohorie1578 SGWaAP
0.540malebný11072 SGWaAP
0.540severný55249 SGWaAP
0.545juhozápadné_pobrežie875 SGWaAP
0.549severovýchod20608 SGWaAP
0.550juhozápadný6666 SGWaAP
0.554severozápadný5927 SGWaAP
0.554južný51916 SGWaAP
0.564severozápadné_pobrežie1011 SGWaAP
0.567severné42086 SGWaAP
0.570sútok_rieka2605 SGWaAP
0.570južné_pobrežie3846 SGWaAP
0.574poloostrov5561 SGWaAP
0.575západné_pobrežie8982 SGWaAP
0.576severozápad17802 SGWaAP
0.576malebné_mestečko2895 SGWaAP
0.578úpätie28343 SGWaAP
0.579hornaté1574 SGWaAP
0.579juhovýchodný6088 SGWaAP
0.580severozápadná10658 SGWaAP
0.582lesnatý1216 SGWaAP