Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000východný_blok8173 SGWaAP
0.396sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.478bývalé_ZSSR2579 SGWaAP
0.479postkomunistická9553 SGWaAP
0.485vtedajšie_Československo3497 SGWaAP
0.486postkomunistický3543 SGWaAP
0.495socialistické_Československo2007 SGWaAP
0.499bývalá_NDR2132 SGWaAP
0.501RVHP4592 SGWaAP
0.520sovietske_impérium953 SGWaAP
0.525NDR13966 SGWaAP
0.531Československo117408 SGWaAP
0.538bývalé_Československo11232 SGWaAP
0.543varšavská_zmluva3232 SGWaAP
0.548postsocialistická1658 SGWaAP
0.554ZSSR57329 SGWaAP
0.557železná_opona11314 SGWaAP
0.560socialistický34296 SGWaAP
0.561Varšavský_zmluva2789 SGWaAP
0.565postsocialistický773 SGWaAP
0.574východoeurópsky6067 SGWaAP
0.579komunistické_Československo1184 SGWaAP