Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000východný_Timor1189 SGWaAP
0.306Východný_Timor979 SGWaAP
0.393Južný_Sudán2579 SGWaAP
0.415Angola7602 SGWaAP
0.417Somálsko11343 SGWaAP
0.417Sudán12918 SGWaAP
0.425Nikaragua4345 SGWaAP
0.428Mozambik3950 SGWaAP
0.428Stredoafrický_republika1119 SGWaAP
0.437Eritrea3373 SGWaAP
0.440stredoafrická_republika1290 SGWaAP
0.457Líbya33086 SGWaAP
0.459Burundi2863 SGWaAP
0.468Libéria3631 SGWaAP
0.469Etiópia14068 SGWaAP
0.470Bolívia11310 SGWaAP
0.470Zimbabwe9492 SGWaAP
0.471Mjanmarsko5502 SGWaAP
0.478Guatemala7579 SGWaAP
0.479Honduras6275 SGWaAP
0.483Ekvádor10989 SGWaAP
0.483Venezuela24056 SGWaAP
0.486Sierra_Leone3340 SGWaAP
0.488Libanon22686 SGWaAP