Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000východný53025 SGWaAP
0.261západný97701 SGWaAP
0.308južný51916 SGWaAP
0.316severný55249 SGWaAP
0.385severovýchodný5453 SGWaAP
0.386severozápadný5927 SGWaAP
0.432juhovýchodný6088 SGWaAP
0.437juhozápadný6666 SGWaAP
0.510východná171947 SGWaAP
0.522Východný7278 SGWaAP
0.543severovýchodná10384 SGWaAP
0.552juhovýchod18285 SGWaAP
0.555západ240590 SGWaAP
0.556sever171324 SGWaAP
0.559východ305307 SGWaAP
0.561Západný9325 SGWaAP
0.565juhovýchodné3561 SGWaAP
0.570južná128756 SGWaAP
0.575juhovýchodná17288 SGWaAP
0.584severozápadná10658 SGWaAP
0.588severozápad17802 SGWaAP
0.590severovýchod20608 SGWaAP
0.590severná107448 SGWaAP
0.592severovýchodné5160 SGWaAP
0.592juhozápadná10446 SGWaAP