Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000východné_pobrežie9896 SGWaAP
0.089západné_pobrežie8982 SGWaAP
0.171južné_pobrežie3846 SGWaAP
0.186severovýchodné_pobrežie1074 SGWaAP
0.195juhovýchodné_pobrežie1043 SGWaAP
0.201severozápadné_pobrežie1011 SGWaAP
0.218pobrežie107140 SGWaAP
0.249juhozápadné_pobrežie875 SGWaAP
0.294atlantické_pobrežie826 SGWaAP
0.322tichomorské_pobrežie584 SGWaAP
0.360Tichý_oceán6750 SGWaAP
0.379polostrov22024 SGWaAP
0.380tichý_oceán4589 SGWaAP
0.381súostrovie13629 SGWaAP
0.384Karibský_more1201 SGWaAP
0.385južný_cíp1845 SGWaAP
0.389pobrežné4582 SGWaAP
0.392Atlantický_oceán3792 SGWaAP
0.394atlantický_oceán7160 SGWaAP
0.397Havajský_ostrov1802 SGWaAP
0.398karibské_more1468 SGWaAP
0.399ostrov396576 SGWaAP
0.400pobrežie_stredozemné2136 SGWaAP
0.408záliv33873 SGWaAP
0.418havajský_ostrov2295 SGWaAP