Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000východné92359 SGWaAP
0.298západné53526 SGWaAP
0.319severovýchodné5160 SGWaAP
0.364južné48271 SGWaAP
0.418Východný7278 SGWaAP
0.420juhovýchodné3561 SGWaAP
0.439juhozápadné6460 SGWaAP
0.464severné42086 SGWaAP
0.475severozápadné4178 SGWaAP
0.510východ305307 SGWaAP
0.548Spiš60889 SGWaAP
0.556Balkán29654 SGWaAP
0.573Slovensko4576611 SGWaAP
0.575severovýchod20608 SGWaAP
0.577Zakarpatský_Ukrajina1017 SGWaAP
0.579východná171947 SGWaAP
0.581juh178348 SGWaAP
0.581Zemplín26664 SGWaAP
0.591Čechy156868 SGWaAP
0.602Poľsko370602 SGWaAP
0.609pohraničie11475 SGWaAP
0.609juhovýchodná17288 SGWaAP
0.609juhovýchod18285 SGWaAP
0.612zakarpatská_Ukrajina1335 SGWaAP