Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000východná171947 SGWaAP
0.260juhovýchodná17288 SGWaAP
0.271západná219442 SGWaAP
0.343južná128756 SGWaAP
0.371severná107448 SGWaAP
0.406severovýchodná10384 SGWaAP
0.443severozápadná10658 SGWaAP
0.464juhozápadná10446 SGWaAP
0.488Ázia109083 SGWaAP
0.495Východná25565 SGWaAP
0.510východný53025 SGWaAP
0.539Západný9325 SGWaAP
0.542Južný20848 SGWaAP
0.552Ďaleký_východ3549 SGWaAP
0.557Stredný_Ázia5649 SGWaAP
0.558Európa1259811 SGWaAP
0.567severná_Afrika12882 SGWaAP
0.576Východný7278 SGWaAP
0.579východné92359 SGWaAP
0.579severná_Amerika30525 SGWaAP
0.586západný97701 SGWaAP
0.590stredovýchodná_Európa1370 SGWaAP
0.593Stredný48369 SGWaAP
0.596západné53526 SGWaAP
0.599Eurázia2062 SGWaAP
0.599juhovýchodné3561 SGWaAP
0.600severné42086 SGWaAP
0.602severovýchodné5160 SGWaAP
0.606východ305307 SGWaAP
0.610Blízky_východ36508 SGWaAP
0.613juh178348 SGWaAP
0.614Severný6129 SGWaAP
0.617juhovýchod18285 SGWaAP
0.617balkánsky_polostrov902 SGWaAP
0.617Balkán29654 SGWaAP
0.621Južný_Amerika27289 SGWaAP
0.621južný51916 SGWaAP
0.622latinská_Amerika18101 SGWaAP
0.622juhovýchodná_Ázia12793 SGWaAP
0.624severovýchod20608 SGWaAP
0.626Škandinávia14321 SGWaAP
0.627severovýchodný5453 SGWaAP
0.629sever171324 SGWaAP
0.631Latinský_Amerika7125 SGWaAP
0.631východoeurópska6808 SGWaAP
0.632Stredomorie11765 SGWaAP
0.632severný55249 SGWaAP
0.633južné48271 SGWaAP