Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000východná171947 SGWaAP
0.260juhovýchodná17288 SGWaAP
0.271západná219442 SGWaAP
0.343južná128756 SGWaAP
0.371severná107448 SGWaAP
0.406severovýchodná10384 SGWaAP
0.443severozápadná10658 SGWaAP
0.464juhozápadná10446 SGWaAP
0.488Ázia109083 SGWaAP
0.495Východná25565 SGWaAP
0.510východný53025 SGWaAP
0.539Západný9325 SGWaAP
0.542Južný20848 SGWaAP
0.552Ďaleký_východ3549 SGWaAP
0.557Stredný_Ázia5649 SGWaAP
0.558Európa1259811 SGWaAP
0.567severná_Afrika12882 SGWaAP
0.576Východný7278 SGWaAP
0.579východné92359 SGWaAP
0.579severná_Amerika30525 SGWaAP
0.586západný97701 SGWaAP
0.590stredovýchodná_Európa1370 SGWaAP
0.593Stredný48369 SGWaAP
0.596západné53526 SGWaAP
0.599Eurázia2062 SGWaAP