Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000východ305307 SGWaAP
0.216západ240590 SGWaAP
0.313juh178348 SGWaAP
0.334juhovýchod18285 SGWaAP
0.338sever171324 SGWaAP
0.365Východ23978 SGWaAP
0.404severozápad17802 SGWaAP
0.426juhozápad20237 SGWaAP
0.433severovýchod20608 SGWaAP
0.510východné92359 SGWaAP
0.537južný51916 SGWaAP
0.559východný53025 SGWaAP
0.561Západ59770 SGWaAP
0.569južná128756 SGWaAP
0.569Balkán29654 SGWaAP
0.569juhovýchodný6088 SGWaAP
0.578severovýchodný5453 SGWaAP
0.578severný55249 SGWaAP
0.581jv7625 SGWaAP
0.583juhozápadný6666 SGWaAP
0.586západné53526 SGWaAP
0.597severozápadný5927 SGWaAP
0.602južné48271 SGWaAP
0.606východná171947 SGWaAP
0.606jz5591 SGWaAP
0.620juhovýchodné3561 SGWaAP
0.625Sever25077 SGWaAP
0.630severovýchodná10384 SGWaAP
0.633severné42086 SGWaAP
0.635juhovýchodná17288 SGWaAP
0.635severná107448 SGWaAP
0.636Východný7278 SGWaAP
0.637juhozápadná10446 SGWaAP
0.638západná219442 SGWaAP
0.640ďaleký_východ6573 SGWaAP
0.640Juh14510 SGWaAP
0.648Južný20848 SGWaAP
0.649južne28119 SGWaAP
0.651severozápadná10658 SGWaAP
0.659západne12908 SGWaAP
0.662severovýchodné5160 SGWaAP
0.663východne13574 SGWaAP
0.675západný97701 SGWaAP
0.678Západný9325 SGWaAP