Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000východ305307 SGWaAP
0.216západ240590 SGWaAP
0.313juh178348 SGWaAP
0.334juhovýchod18285 SGWaAP
0.338sever171324 SGWaAP
0.365Východ23978 SGWaAP
0.404severozápad17802 SGWaAP
0.426juhozápad20237 SGWaAP
0.433severovýchod20608 SGWaAP
0.510východné92359 SGWaAP
0.537južný51916 SGWaAP
0.559východný53025 SGWaAP
0.561Západ59770 SGWaAP
0.569južná128756 SGWaAP
0.569Balkán29654 SGWaAP
0.569juhovýchodný6088 SGWaAP
0.578severovýchodný5453 SGWaAP
0.578severný55249 SGWaAP
0.581jv7625 SGWaAP
0.583juhozápadný6666 SGWaAP
0.586západné53526 SGWaAP
0.597severozápadný5927 SGWaAP
0.602južné48271 SGWaAP
0.606východná171947 SGWaAP
0.606jz5591 SGWaAP