Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000výborová584 SGWaAP
0.497členská_schôdza15028 SGWaAP
0.498výročná_členská5038 SGWaAP
0.501výročná_schôdza2963 SGWaAP
0.513schôdza103581 SGWaAP
0.531Členský_schôdza723 SGWaAP
0.539plenárna_schôdza1471 SGWaAP
0.540ustanovujúca_schôdza3556 SGWaAP
0.609valná_hromada1170 SGWaAP
0.609zborový_konvent491 SGWaAP
0.623Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.628zasadanie51971 SGWaAP
0.635revízna_komisia6173 SGWaAP
0.636zasadnutie250309 SGWaAP
0.643ustanovujúce_valné941 SGWaAP
0.644valné_zhromaždenie75161 SGWaAP
0.650Snem4156 SGWaAP
0.650zborové_presbyterstvo428 SGWaAP
0.650generálne_zhromaždenie1857 SGWaAP
0.651Prezídium6138 SGWaAP
0.653zápisnica53119 SGWaAP
0.654plenárne1992 SGWaAP
0.657republikový_snem639 SGWaAP