Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000výbor390776 SGWaAP
0.290Výbor25031 SGWaAP
0.394Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.396podvýbor1519 SGWaAP
0.450Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.460parlamentný_výbor14282 SGWaAP
0.467komisia854487 SGWaAP
0.484Poradný961 SGWaAP
0.488poradný10690 SGWaAP
0.494predseda1053539 SGWaAP
0.495prezídium22710 SGWaAP
0.500podpredseda196986 SGWaAP
0.512koordinačný_výbor2117 SGWaAP
0.520revízna_komisia6173 SGWaAP
0.528Prezídium6138 SGWaAP
0.539tajomník66290 SGWaAP
0.547zasadnutie250309 SGWaAP
0.548komitét1995 SGWaAP
0.557mandátový2721 SGWaAP
0.557gestorský_výbor3064 SGWaAP
0.560zasadanie51971 SGWaAP
0.561byro1335 SGWaAP
0.565Dozorný_rada3498 SGWaAP
0.565Snem4156 SGWaAP
0.566Komisia26703 SGWaAP