Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000výbojný992 SGWaAP
0.381dobyvačný588 SGWaAP
0.486výbojná653 SGWaAP
0.511odbojný1438 SGWaAP
0.515panovačný2302 SGWaAP
0.525spupný1093 SGWaAP
0.527bojachtivý448 SGWaAP
0.565hašterivý949 SGWaAP
0.566neznášanlivý951 SGWaAP
0.568koristnícky793 SGWaAP
0.569uzurpátor1094 SGWaAP
0.570vzdorovitý1540 SGWaAP
0.575pomstychtivý2261 SGWaAP
0.579despota2502 SGWaAP
0.581dobyvateľ8695 SGWaAP
0.582barbarský5561 SGWaAP
0.582lúpežný1426 SGWaAP
0.582slobodomyseľný1115 SGWaAP
0.584svojhlavý620 SGWaAP
0.584ctižiadostivý3976 SGWaAP
0.586rozpínavý650 SGWaAP
0.587prchký2204 SGWaAP
0.587dobyvačná1137 SGWaAP
0.587chrabrý2268 SGWaAP