Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000výberová_komisia13771 SGWaAP
0.485výberové_konanie85978 SGWaAP
0.515hodnotiteľ9252 SGWaAP
0.545tajné_hlasovanie7649 SGWaAP
0.566disciplinárny_senát3877 SGWaAP
0.572komisia854487 SGWaAP
0.582konkurzná1961 SGWaAP
0.583akreditačná_komisia6823 SGWaAP
0.589uchádzač203014 SGWaAP
0.600Akreditačný_komisia2935 SGWaAP
0.621dozorná_rada46275 SGWaAP
0.623poradný_orgán11401 SGWaAP
0.624porota157848 SGWaAP
0.625Súdny19409 SGWaAP
0.642mestské_zastupiteľstvo137645 SGWaAP
0.643veriteľský_výbor2729 SGWaAP
0.643kandidát411969 SGWaAP
0.643Dozorný_rada3498 SGWaAP