Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000výčin5392 SGWaAP
0.593exces7414 SGWaAP
0.605prechmat1621 SGWaAP
0.617vrtoch6412 SGWaAP
0.628ukrutnosť3641 SGWaAP
0.633besnenie4701 SGWaAP
0.635výstrelok8200 SGWaAP
0.636ohavný_čin1461 SGWaAP
0.639zvrhlý2899 SGWaAP
0.640násilenstvo639 SGWaAP
0.645nespratný1185 SGWaAP
0.649pomáhač1121 SGWaAP
0.656nespratník2232 SGWaAP
0.656vandalský831 SGWaAP
0.657hanebný4143 SGWaAP
0.660páchaný3151 SGWaAP
0.665popáchať833 SGWaAP
0.665ohavný4283 SGWaAP
0.666vyčíňať9110 SGWaAP
0.669páchať26424 SGWaAP
0.672krutý43514 SGWaAP