Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vízový_režim1310 SGWaAP
0.282vízová_povinnosť4499 SGWaAP
0.301bezvízový_styk2525 SGWaAP
0.338bezvízový1676 SGWaAP
0.390zrušenie_vízová1218 SGWaAP
0.403vízová2940 SGWaAP
0.430liberalizácia_vízový468 SGWaAP
0.504vízový2038 SGWaAP
0.561asociačná_dohoda4029 SGWaAP
0.562pohraničný_styk927 SGWaAP
0.568vízové780 SGWaAP
0.578readmisná_dohoda664 SGWaAP
0.580Ruska_federácia2779 SGWaAP
0.618dvojaké_občianstvo4095 SGWaAP
0.619západný_Balkán5745 SGWaAP
0.626zbrojné_embargo1158 SGWaAP
0.626vízum51245 SGWaAP
0.634prístupové_rokovanie4938 SGWaAP
0.635biometrický_pas679 SGWaAP
0.637Asociačný588 SGWaAP