Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vízová2940 SGWaAP
0.403vízový_režim1310 SGWaAP
0.405vízová_povinnosť4499 SGWaAP
0.410vízový2038 SGWaAP
0.433bezvízový_styk2525 SGWaAP
0.455imigračná2654 SGWaAP
0.477azylová1403 SGWaAP
0.478bezvízový1676 SGWaAP
0.527colná28496 SGWaAP
0.535zrušenie_vízová1218 SGWaAP
0.542azylová_politika2113 SGWaAP
0.552vízum51245 SGWaAP
0.559vízové780 SGWaAP
0.560imigračný4317 SGWaAP
0.575konzulárna2376 SGWaAP
0.583biometrický_pas679 SGWaAP
0.598imigračné856 SGWaAP
0.602migračná11689 SGWaAP
0.610imigračná_politika2081 SGWaAP
0.619pasová1520 SGWaAP
0.640vstupné_vízum1492 SGWaAP
0.645prisťahovalecká2371 SGWaAP