Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000víťazná_mocnosť1303 SGWaAP
0.404nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.413dohodová_mocnosť470 SGWaAP
0.421povojnové_usporiadanie1105 SGWaAP
0.452Mníchovský_dohoda1212 SGWaAP
0.455Spojenec1845 SGWaAP
0.518viedenská_arbitráž3728 SGWaAP
0.521spojenecká7143 SGWaAP
0.525mníchovský_diktát723 SGWaAP
0.527Hitler54756 SGWaAP
0.531bezpodmienečná_kapitulácia621 SGWaAP
0.531versaillská502 SGWaAP
0.532Viedenský_arbitráž546 SGWaAP
0.533okupačná5266 SGWaAP
0.533ZSSR57329 SGWaAP
0.538Stalin32834 SGWaAP
0.540ČSR39747 SGWaAP
0.541Trianonský783 SGWaAP
0.552kapitulácia6578 SGWaAP
0.557trianonská_mierová571 SGWaAP