Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000väčšinové_obyvateľstvo1559 SGWaAP
0.180majoritné_obyvateľstvo1583 SGWaAP
0.440menšina114372 SGWaAP
0.460Róm205461 SGWaAP
0.470rómske_etnikum3915 SGWaAP
0.492maďarská_menšina13584 SGWaAP
0.495etnikum24624 SGWaAP
0.505majorita12526 SGWaAP
0.515majoritná7109 SGWaAP
0.516väčšinová9991 SGWaAP
0.543etnická_menšina4542 SGWaAP
0.558róm2670 SGWaAP
0.567etnické7005 SGWaAP
0.570prisťahovalec30190 SGWaAP
0.573etnicky5717 SGWaAP
0.579etnická30259 SGWaAP
0.586menšinové7110 SGWaAP
0.590menšinová17663 SGWaAP
0.590rómska_komunita28721 SGWaAP