Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vágnosť621 SGWaAP
0.382nejednoznačnosť3533 SGWaAP
0.547problematickosť915 SGWaAP
0.550mnohoznačnosť798 SGWaAP
0.555abstraktnosť771 SGWaAP
0.556jednoznačnosť3903 SGWaAP
0.562protirečivosť1249 SGWaAP
0.568neurčitosť5289 SGWaAP
0.569dvojznačnosť1273 SGWaAP
0.582rozpornosť1271 SGWaAP
0.595nesúrodosť690 SGWaAP
0.609vágna2111 SGWaAP
0.615vágny2381 SGWaAP
0.618tendenčnosť900 SGWaAP
0.619arbitrárnosť1031 SGWaAP
0.620ambivalentnosť741 SGWaAP
0.622protichodnosť593 SGWaAP
0.624kontroverznosť1590 SGWaAP