Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000uzurpátor1094 SGWaAP
0.319samovládca781 SGWaAP
0.377uchvatiteľ420 SGWaAP
0.393despota2502 SGWaAP
0.414vládca51375 SGWaAP
0.431tyran14479 SGWaAP
0.441vladár10193 SGWaAP
0.444mocnár1810 SGWaAP
0.462diktátor26699 SGWaAP
0.482utláčateľ2057 SGWaAP
0.498imperátor2803 SGWaAP
0.500krutovláda986 SGWaAP
0.500autokrat1134 SGWaAP
0.507vazal5116 SGWaAP
0.510mocipán3754 SGWaAP
0.519panovník51690 SGWaAP
0.519prisluhovač5929 SGWaAP
0.534otrokár4337 SGWaAP
0.535feudál3083 SGWaAP
0.538vojvodca8873 SGWaAP
0.538intrigán1692 SGWaAP
0.541spupný1093 SGWaAP